zmień miasto
Jesteś tutaj:
ZNAJDŹ OFERTĘ PRACY
Rodzaj pracy
 
 
Branża
BRANŻE
ID:245097

OPIEKUN KLIENTA


Alior Bank to ogólnopolski bank uniwersalny, jedna z najbardziej nowoczesnych i innowacyjnych instytucji finansowych w Polsce, obsługująca klientów indywidualnych i biznesowych. T-Mobile Usługi Bankowe dostarczane przez Alior Bank to efekt strategicznego partnerstwa T-Mobile i Alior Banku. Dzięki współpracy najbardziej innowacyjnego banku i największego operatora komórkowego, powstała bankowość nowej generacji.  

OPIEKUN KLIENTA
Miejsce pracy: Płock


Mamy dla Ciebie pracę w placówce telecomu, która polega na pozyskiwaniu Klientów i sprzedaży produktów bankowych, dlatego jeśli:
 • chcesz zdobywać doświadczenie w bankowości
 • lubisz działać samodzielnie i dążyć do postawionych przed Tobą celów
 • cechuje Cię otwartość i lubisz ludzi
 • jesteś wulkanem energii i nie możesz usiedzieć w jednym miejscu
 • nie stanowi dla Ciebie problemu praca w weekendy (2 razy w miesiącu)
Całej reszty nauczymy Cię na szkoleniu wdrożeniowym! :)

OD NAS DOSTANIESZ:
 • umowę o pracę
 • wynagrodzenie składające się z podstawy oraz nieograniczonej prowizji
 • jasne cele, których realizacja zagwarantuje Ci podwyżkę (już po 3 miesiącach)
 • pracę w pierwszym tego typu projekcie w Polsce
 • fajną atmosferę pracy w młodym, energicznym Zespole
A DO TEGO DORZUCIMY CI JESZCZE:
 • kartę Multisport, pakiet medyczny, ubezpieczenie grupowe i imprezy integracyjne!

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

INFORMACJE O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH, PRZESŁANKACH I PRAWACH PRZYSŁUGUJĄCYCH OSOBOM, KTÓRYCH DANE PRZETWARZANE SĄ PRZEZ BANK
Administratorem danych osobowych jest Alior Bank S.A. („Bank”), z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa.
We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w Banku możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych na dedykowaną skrzynkę iod@alior.pl.
Ponadto kontakt z Bankiem możliwy jest: listownie – na adres korespondencyjny Banku: Alior Bank S.A., ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa.
Cele i podstawa prawna przetwarzania danych:
Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Bank w celach związanych z rekrutacją.
Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi:
a) art. 6 ust. 1 lit. c) (cel i zakres przetwarzania danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności z art. 221 § 2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy),
b) art. 6 ust. 1 lit. f) (przetwarzanie danych osobowych podyktowane jest prawnie uzasadnionym interesem Banku) oraz
c) art. art. 6 ust. 1 lit. a) (podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi wyrażona przez Panią/Pana zgoda),
- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
Prawnie uzasadnionym interesem Banku jest zapewnienie bezpieczeństwa Klientom oraz pracownikom Banku, jak również przeciwdziałanie przestępstwom gospodarczym, w tym wyłudzeniom pożyczek i kredytów.
Bank będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przez czas trwania danej rekrutacji, tj. od momentu złożenia przez Panią/Pana aplikacji/CV do mementu jej zakończenia, a po jej zakończeniu przez okres przewidziany przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez Bank także na potrzeby przyszłych rekrutacji, jeżeli wyraziła Pani/Pan na to zgodę.
Automatyczne podejmowanie decyzji
Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w ramach tzw. zautomatyzowanego podejmowania decyzji (tzn. bez udziału czynnika ludzkiego).
Kategorie odbiorców danych:  
Bank może udostępniać Pani/Pana dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:
a) podmiotom upoważnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa,
b) podmiotom, przy współpracy których Bank wykonuje swoje obowiązki lub realizuje cele związane z rekrutacją, w szczególności agencjom HR.
Podmioty, o których mowa powyżej, przetwarzają Pani/Pana dane osobowe na podstawie umowy z Bankiem lub na podstawie stosownego upoważnienia, a przekazanie tych danych objęte jest środkami bezpieczeństwa oraz kontrolą ze strony Banku jako administratora danych osobowych.
Prawa osoby, której dane dotyczą:
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Banku:
1) dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
2) sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
3) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także
4) przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, w zakresie w jakim przetwarzane tych danych następuje na podstawie Pani/Pana zgody.
Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych opartego o prawnie uzasadniony interes Banku.
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywało się będzie na podstawie Pani/Pana zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody na przetwarzania danych osobowych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Bankiem lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych powyżej danych kontaktowych.
Niezależnie od powyższych uprawnień, jeżeli uważa Pani/Pan, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
Obowiązek podania danych osobowych
Podanie przez Panią/Pana danych wymaganych przez Bank jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Nie ma Pani/Pan obowiązku podania tych danych, lecz ich niepodanie uniemożliwi wzięcie przez Panią/Pana udziału w rekrutacji.

Mamy dla Ciebie pracę w placówce telecomu, która polega na pozyskiwaniu Klientów i sprzedaży produktów bankowych, dlatego jeśli:
 • chcesz zdobywać doświadczenie w bankowości
 • lubisz działać samodzielnie i dążyć do postawionych przed Tobą celów
 • cechuje Cię otwartość i lubisz ludzi
 • jesteś wulkanem energii i nie możesz usiedzieć w jednym miejscu
 • nie stanowi dla Ciebie problemu praca w weekendy (2 razy w miesiącu)
 • Całej reszty nauczymy Cię na szkoleniu wdrożeniowym! :)

 OD NAS DOSTANIESZ:
 • umowę o pracę
 • wynagrodzenie składające się z podstawy oraz nieograniczonej prowizji
 • jasne cele, których realizacja zagwarantuje Ci podwyżkę (już po 3 miesiącach)
 • pracę w pierwszym tego typu projekcie w Polsce
 • fajną atmosferę pracy w młodym, energicznym Zespole
A do tego dorzucimy Ci jeszcze:
 • kartę Multisport, pakiet medyczny, ubezpieczenie grupowe i imprezy integracyjne!

Zobacz również


zobacz więcej ofert
REKLAMA

Polecane oferty

Praca

Praca w branży

Praca na stanowisku

Oferty pracy wg rodzaju

FB dlaMaturzysty.pl reklama